Privacyverklaring Openingsevent

TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL (FOTO/VIDEO) OP DE MECLINAS WEBSITE EN SOCIAL MEDIA VOOR EXTERNE COMMUNICATIE, RECLAME EN MARKETING

Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het volgende:

Meclinas verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR). Alle persoonlijke gegevens die van individuen worden verzameld, zullen veilig worden opgeslagen en alleen worden gebruikt voor de aangegeven doeleinden.